Constănţenii au rămas fără apă caldă. Conflictul dintre CET şi RADET nerezolvat

Motivul pentru care CET Palas a oprit furnizarea apei calde către populaţie nu poate fi imputat RADET-ului întrucât valoarea plăţilor efectuate către Electzrocentrale este mai mare decât cea a facturilor emise până acum. se arată într-un comunicat transmis de regie. Reprezentanţii RADET precizează că încasările zilnice aferente activității comune a celor doi operatori se acumulează într-un cont din care Electrocentrale Constanța primește 80 %, cu toate că, în conformitate cu ponderea în structura de tarif, i se cuvin numai 71%.. Ei spun că sumele invocate de Consiliul de Adminstrație al Electrocentrale Constanța nu reprezintă creanțe certe, iar pe rolul instanțelor de judecată există litigii între părți ce au ca obiect penalități generate de plata cu întârziere a subvenției acordate populației de la bugetul de stat. Vă reamintim, CET a avertizat că nu va relua astăzi, după finalizarea reviziei, furnizarea apei calde către constănţenii racordați la sistemul centralizat, din cauza datoriilor pe care RADET le are faţă de societate. Consiliul de Administrație al Electrocentrale a transmis un preaviz către RADET Constanța, prin care atenţiona Regia să urgenteze plata unei părţi din datorie și să prezinte un plan de eșalonare a debitelor.