Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa:

Reguli acte identitate (1)
Reguli acte identitate (2)
Reguli acte identitate (3)

Situaţii de eliberare a actului de identitate
Eliberarea unui nou act de identitate la expirarea acestuia
Cum poți obține cartea de identitate fără să te deplasezi în România
Actul de identitate are termen de valabilitate diferit
Eliberarea actelor de identitate pe bază de procură
Reţinerea actului de identitate
Deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate
Anularea domiciliului la sesizarea proprietarului sau din oficiu

Celebrarea căsătoriei
Declaraţia de căsătorie
Declarația de căsătorie depusă online
Căsătoria cu încuviinţarea părinţilor

Actele de stare civilă întocmite de autorităţile străine
Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţi străine (1)
Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţi străine (2)
Rectificarea actelor de stare civilă

Înregistrarea tardivă a naşterii
Înregistrarea tardivă a nașterii copiilor până la 14 ani
Numele și prenumele – situații de stabilire și schimbare
Situaţii de schimbare a numelui (1)
Situaţii de schimbare a numelui (2)