Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa:

Reguli acte identitate (1)
Reguli acte identitate (2)
Reguli acte identitate (3)

Eliberarea unui nou act de identitate la expirarea acestuia
Cum poți obține cartea de identitate fără să te deplasezi în România
Actul de identitate are termen de valabilitate diferit
Eliberarea actelor de identitate pe bază de procură

Celebrarea căsătoriei
Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţi străine (1)
Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţi străine (2)
Rectificarea actelor de stare civilă
Declaraţia de căsătorie
Declarația de căsătorie depusă online

Înregistrarea tardivă a naşterii
Înregistrarea tardivă a nașterii copiilor până la 14 ani
Numele și prenumele – situații de stabilire și schimbare