Dosarele pentru examenul de definitivat se depun până pe 14 octombrie

Cadrele didactice care vor să susţină examenul de definitivat mai pot depune dosarele la unităţile de învăţământ la care sunt încadrate până pe 14 octombrie. Acestea vor fi ulerior înregistrate la inspectoratul şcolar de către directori sau persoanele delegate din şcoli. Până la sfârşitul lunii, candidaţii vor fi informaţi cu privire la admiterea sau respingerea dosarelor. Inspecţiile de specialitate se vor derula pe parcursul următoarelor luni, până pe 3 iunie. Conform metodologiei, cadrele didactice pot susţine gratuit examenul naţional pentru definitivare în învăţământ de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe de 300 lei. La Constanţa, centrul de examen este Şcoala Gimnazială nr 24 “Ion Jalea”.