Platformă digitală pusă la dispoziţie de Primăria Constan pentru obţinerea certificatelor de urbanism

Primăria municipiului Constanța pune la dispoziția cetăţenilor o platformă digitală care le dă posibilitatea să depună și să obțină online certificate de urbanism, autorizații de construire sau autorizații de desființare, precum și alte avize care fac parte din procesul de autorizare a lucrărilor, în conformitate cu Legea 50 din 1991 fără să mai fie nevoie să de deplaseze la birourile instituției. Aplicația poarte fi accesată de pe site-ul Primăriei Constanța, Secțiunea Urbanism.