Este ilegal ca medicii de familie să ceară ordinul de plată de la angajator pentru a elibera concediu medical.

Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța le atrag atenția medicilor de familie dar și altor furnizori de servicii medicale care eliberează certifiate de concediu medical, să nu mai solicite ordinul de plată. Şi asta pentru că asiguraţii beneficiază de concediu dacă îndeplinesc stagiul minim de asigurare prevăzut de lege şi dacă prezintă adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infecto-contagioase din grupa A. Reprezerntanţii Casei Judeţene de Asigurari de Sanatate spun că în cazul celor care nu vor respecta prevederile legale se poate reziliea contractului cu CJAS Constanța.