Campanie de informare cu privire la taxa de promovare a turismului

Astăzi şi mâine, precum şi joia şi vinerea viitoare, inspectorii de la Serviciul Analiză, Constatare și Control din cadrul SPIT vor desfășura o campanie de informare în stațiunea Mamaia și în Satul de Vacanță cu privire la modul de declarare și achitare a taxei de promovare a turismului pentru operatorii economici. Reprezentanţii Serviciului Public de Impozite şi Taxe spun că aceștia au obligația de a depune declarația până pe 1 iulie. Neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracție de lună. Operatorii economici care încep desfășurarea activității sau cei care  obțin autorizația de funcționare după această dată trebuie să depună declaraţia în cel mult 30 de zile. Amenda pentru nerespectarea termenelor sau pentru informaţii eronate este de până la 706 lei pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi cele familiale şi până la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.