A fost publicat calendarul de contractare a programelor naţionale de sănătate, noiembrie 2020

Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare pot depune dosarele pentru încheierea contractelor cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa, începând cu data de 9 noiembrie, pentru subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice. Directorul general al CJAS Constanţa, Marinel Ciobanu, a declarat că evaluarea şi verificarea documentelor va avea loc pe 10 noiembrie, iar contestaţiile pot fi depuse a doua zi. Contractele se vor încheia pe 13 noiembrie, după afişarea tabelului cu furnizorii respinşi, soluţionarea contestaţiilor şi publicarea listei finale cu cei admişi. Marinel Ciobanu a precizat că documentele necesare încheierii contractelor se găsesc pe site-ul Casei Naţionale de Sănătate, la Secțiunea “Informații pentru furnizori”.