Control la Primăria Cogealac

O echipă formată din funcționari publici din cadrul Prefecturii Constanța şi reprezentanţi ai OCPI a desfășurat o verificare a modului de îndeplinire a atribuțiilor de către autoritățile publice locale din comuna Cogealac. Controlul a vizat aspecte legate de modul de soluționare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate in natura sau prin compensare şi modalitatea de punere în executare a hotărârilor judecătorești, precum şi activitatea primarului, a consiliului local și a secretarului unității administrativ-teritoriale. Evaluarea a relevat necesitatea unei mai atente documentări din partea personalului primăriei în cadrul activităților curente și de respectare a termenelor în care acestea trebuie realizate şi urmează să fie întocmit un plan de măsuri, conform situațiilor identificate, cu termene și responsabilități clar precizate pentru autoritatea locală.