Consiliul Judeţean Constanţa, convocat astăzi în şedinţă ordinară

Consilierii județeni s-au reunit, astăzi, în ședință ordinară pentru a dezbate 21 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Unul dintre acestea a vizat majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Constanța, pe anul 2021 cu suma de aproape 15 milioane şi jumătate de lei. Un alt proiect votat a fost cel cu privire la stabilirea numărului și cuantumului burselor școlare pentru elevii instituțiilor de învățământ special de stat. Astfel, pentru anul școlar 2021-2022 se acordă 473 de burse, din care 455 sociale, 4 de merit și 14 de studiu și se menține cuantumul acestora la valoarea de anul trecut, respectiv 300 de lei. De asemenea, a fost votat și proiectul privind regularizarea suprafețelor aferente imobilelor „Monument Triumfal Tropaeum Traiani Adamclisi” și „Cetatea și așezarea antică Adamclisi” situate în comuna Adamclisi. Ședința de astăzi s-a ținut în regim de videoconferință și au fost prezenți un număr de 35 de aleși locali județeni.