Comuna Agigea intră în carantină zonală

Localitatea Agigea din judeţul Constanţa intră în carantină zonală din această seară. Măsura a fost luată în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență şi intră în vigoare la ora 20.00 pentru o perioadă de 14 zile. Astfel, va fi strict interzisă intrarea şi din comuna Agigea prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice. De asemenea, circulația și staționarea persoanelor în spațiile publice vor fi interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, a legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Totodată, se va limita programul de lucru cu publicul al operatorilor economici până la ora 18.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop. În plus, se va limita numărul de persoane în incinta magazinelor la cel mult 30% din capacitate, cu respectarea măsurilor sanitare și distanțare fizică.