Modificări în planul de urbanism al municipiului Constanţa!

Membrii Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local au avizat pozitiv proiectul de hotărâre privind aprobarea unui nou PUZ pentru teritoriul delimitat de blvd. I.C. Brătianu și alei de acces. Conform Planului Urbanistic aici ar urma să fie realizate spații cu diverse destinaţii precum locuinţă, comerț, sănătate, învățământ și o stație de carburanți, cu regim maxim de înălțime P+6, în condițiile în care obiectivele prevăzute prin Planul Urbanistic General prevăd construcții industriale. Pe ordinea de zi a întrunirii s-a aflat şi un alt proiect propus de reprezentanții Direcției patrimoniu din cadrul Primăriei Constanța, însă acesta a primit aviz negativ deoarece membrii Comisiei au refuzat să ia în discuție un proiect de hotărâre privind ieșirea din indiviziune cu sultă.