Toți cetățenii au obligația să se legitimeze cu un act de identitate, pe teritoriul României.

Potrivit legii, cartea de identitate sau pașaportul sunt documentele eliberate cetățenilor români de către autoritățile abilitate, pentru ca aceștia să poată face dovada identității, a cetățeniei și a domiciliului și să își poată valorifica drepturile și obligațiile prevăzute de Constituție și de alte acte normative. În cazul expirării termenului de valabilitate, posesorii acestora se pot prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din zona în care locuiesc, cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puțin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Pe site-ul DGEP Constanța puteți găsi lista cu SPCLEP-urile din județul Constanța și a localităților arondate acestora, unde se poate solicita eliberarea actului de identitate:

https://www.dgep-constanta.ro/evidenta-persoanelor/spclep-uri-din-judetul-constanta/