Actele necesare eliberării primului document de identitate la vârsta de 14 ani, care trebuie prezentate în original, sunt următoarele:

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate care se obţine de la ghișeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau se descarcă de pe site-ul instituţiei şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso, se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal;
  • Certificatul de naştere al minorului (original şi fotocopie);
  • Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului / Hotărârea de plasament familial (original şi fotocopie);
  • Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu (original şi fotocopie).
  • Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original şi fotocopie). Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în fața poliţistului de siguranță publică.
  • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, in valoare de 7 lei, se achita la biroul de evidenta a persoanelor in momentul depunerii documentelor.