După împlinirea termenului de 30 de zile, prevăzut de lege, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului. Sunt necesare, de asemenea, aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul şi avizul conform emis de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor.

Cererea privind înregistrarea naşterii după împlinirea termenului de 30 de zile se depune, fie la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației – Primăria competentă să înregistreze nașterea, fie la S.P.C.L.E.P. – Primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinți sau persoana majoră neînregistrată, respectiv sediul instituția interesată.