Lucrări de decolmatare pe Valea Albeşti

ABADL a efectuat lucrări de decolmatare în Valea Albești pe o lungime de peste 1.600 de metri. Potrivit Adminsitraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, au fost excavați peste 8.000 de mc de material aluvionar. Decolmatarea văilor este necesară deoarece acestea preiau surplusul de apă din localități în cazul unor cantități mari de precipitații care duc la inundații ce pot provoca pagube materiale sau pierderi de vieți omenești. Astfel de lucrări au loc acolo unde se impune ca măsură de prevenție împotriva inundațiilor.