Divorţul pe cale administrativă

Reprezentanţii Serviciului de Stare Civilă Constanţa vin cu precizări privind procedura divorţului pe cale adminsitrativă.

Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi. Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că este de acord cu desfacerea căsătoriei, că nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta, că nu este pus sub interdicţie şi că nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. În cererea de divorţ soţii declară pe propria răspundere adresa ultimei locuinţe comune şi numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.