Act de identitate pe motiv de schimbare a domiciliului

Pentru un nou act de identitate pe motiv de schimbare a domiciliului sunt necesare mai multe documente.

Este vorba despre actul de identitate, aflat în posesie, certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă ori certificatul de divorţ – inclusiv Conventia intre soti cu privire la minori, certificatul de deces al soţului/soţiei, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşte solicitantul, toate în original şi copie şi chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

În cazul copilului major care locuieşte cu părinţii, este nevoie ca acesta să fie însoţiţi de unul dintre ei pentru a-și da consimțământul de primire în spațiu.

Dacă spațiul de locuit este al unei alte persoane, va trebui să fie de însoţit persoana respectivă. Dacă proprietarul spațiul de locuit nu se poate deplasa la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declaraţia acestuia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public din țară/străinătate ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.