Certificate de stare civilă

Certificatele de stare civilă stau la baza eliberării: certificatelor de naștere, certificatelor de căsătorie și certificatelor de deces și pot fi solicitate în original și copie simplă în următoarele situații:

  • înregistrare naștere/căsătorie/deces, eliberare/ preschimbare act de identitate
  • eliberarea livretului de familie
  • dezbaterea succesiunii
  • schimbarea numelui pe cale administrativă
  • transcrierea certificatelor de stare civilă eliberate cetățenilor români de către autoritățile străine
  • rectificarea actelor de stare civilă
  • desfacerea căsătoriei prin divorț

Neconcordanțele de date dintre certificatul de stare civilă cu cele din actele care au stat la baza eliberării acestuia au drept consecință reținerea certificatului de stare civilă și sesizarea autorității administrației competente în vederea anulării și eliberării unui nou certificat.