Căsătoria cu încuviinţarea părinţilor

Căsătoria se încheie între bărbat şi femeie, prin consimţământul personal şi liber al acestora și dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani.

De asemenea, pentru motive întemeiate, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători cu încuviinţarea părinţilor sau, după caz, a tutorelui, cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul și dacă prezintă un aviz medical. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.

În situția în care minorul nu are părinţi, nici tutore care să-și dea acordul pentru căsătorie, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.