Înregistrarea tardivă a nașterii copiilor până la 14 ani

Înregistrarea tardivă a nașterii copiilor cu vârsta de până la 14 ani care nu s-au născut în țară poate fi realizată de către declaranți, în baza unei cereri scrise. Părinții sau tutorii care vor să înregistreze nașterea copilului și în România, au nevoie de aprobarea primarului localității în raza căreia au domiciliul și de un aviz conform emis de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor.

În situația în care nu există un certificat medical constatator al nașterii, este necesară expertiza medico-legală cu privire la data nașterii, în format an, lună zi, cu precizarea sexului persoanei.