Facilități fiscale pentru constănțenii și companiile care au datorii la bugetul local

Constănţenii care înregistrează datorii la bugetul local la data de 31 martie 2020, inclusiv pot depune cereri de anulare a majorărilor de întârziere. Potrivit Serviciului Public de Impozite şi Taxe, pentru a beneficia de aceste facilități, debitorii, persoane fizice şi juridice, trebuie să depună o notificare şi o cerere la ghişeele instituţiei prin care își manifestă intenția de a beneficia de anularea accesoriilor și până la data de 15 decembrie, pot achita eșalonat debitul restant. Formularele-tip se găsesc la orice agenție fiscală sau pot fi descărcate de pe site-ul instituției spit-ct.ro.