Declaraţia de căsătorie

Cei care vor să se căsătorească vor face personal declaraţia de căsătorie, potrivit legii, la primăria unde urmează a să aibă loc oficierea.

Dacă unul dintre viitorii soţi, părinţii sau tutorele nu se află în localitatea în care se va încheia căsătoria, ei pot face declaraţia la primăria în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa. Aceasta o va transmite, în termen de 48 de ore, la administrația locală în care va avea loc evenimentul.

În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există niciun impediment legal pentru mariaj şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales. Odată cu declaraţia, ei vor prezenta dovezile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei. Viitorii soţi pot conveni să îşi păstreze numele dinaintea mariajului, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.