S-a aprobat metodologia de echivalare a competenţelor lingvistice pentru examenul de Bacalaureat

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie a aprobat metodologia conform căreia se va realiza echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale pentru examenul de bacalaureat. Potrivit acesteia, proba orală la limba română şi cea pentru o limbă străină de circulaţie internaţională se va echivala cu mediiile anuale obţinute de candidat pe tot parcursul liceului. Proba competenţelor digitale va consta de asemenea în echivalarea mediilor anuale ale elevului, însă numai din clasele a IX-a şi a X-a, ani în care acesta a studiat Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor. În cazul candidaţilor care au promovat pe parcursului anilor de liceu, examene pentru recunoaşterea competenţelor lingvistice sau digitale, echivalarea probelor se va realiza cu certificatele obţinute.