Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale a fost actualizata

Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, din acest an școlar, a fost actualizată. Astfel, elevii aflați în izolare sau confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. De asemenea, contestațiile pot fi depuse și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Documentul integral, cu privire la modificările şi completările aduse metodologiei, precum şi Calendarul Evaluării Naţionale, poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la secţiunea „Comunicate de presă”.