Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi

7.000 de persoane cu dizabilităţi vor beneficia de servicii de informare şi consiliere în vederea angajării din partea ANOFM, în cadrul proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”. Potrivit reprezentantanţilor Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa, pentru a obţine tehnologia asistivă, persoanele vizate trebuie să se prezinte la sediul AJOFM cu cartea de identitate, o adeverinţă medicală şi ultimul document de studii. Următorul pas constă în prezentarea la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, unde trebuie depuse următoarele documentele: cerere pentru acordarea voucherului, certificat de încadrare în grad de handicap, în original şi copie, recomandarea medicului specialist cu privire la tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual în copie şi angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.