A fost scandal, ieri, la şedinţa Consiliului Judeţean Constanţa

A fost scandal, ieri, la şedinţa Consiliului Judeţean Constanţa la dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pe acest an pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Grupul liberal a propus o majorare de 7,16 procente a salariilor acestor categorii de salariaţi, dar amendamentul a fost respins cu 21 de voturi “Împotrivă ” și 15 “Pentru”. Proiectul a trecut în forma propusă de inițiator.