Direcţia de Sănătate Publică va efectua ample controale în perioada sărbătorilor de iarnă

În perioada premergătoare și în timpul sărbătorilor de iarnă, Serviciul de Control în Sănătate Publică al DSP va desfășura acțiuni de control în carmangerii, laboratoare de cofetărie și patiserie, unități de alimentație publică şi hoteluri. Reprezentanţii Direcţie de Sănătate Publică din Constanţa au declarat în şedinţa de astăzi a Colegiului Prefectural se vor verifica existența apei curente și a celei calde în unități, condițiile igienico-sanitare, organizarea și respectarea circuitelor funcționale, microclimat, ventilație, spațiile frigorifice, echipamentul de protecție pentru personalul angajat, materialele de curățenie și substanțe biocide. Pentru neconformități se vor aplica sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile legale.