Cum poți obține cartea de identitate fără să te deplasezi în România

Cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate pot obţine un nou act de identitate, fără a mai veni în ţară, pe baza unei procuri speciale, obținută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în statul respectiv.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv. În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate și motivul sau motivele, pentru care se solicită eliberarea unui nou act de identitate. Preluarea imaginii necesare în procesul de producere şi eliberare a cărţii de identitate se realizează prin scanarea fotografiei ataşate la procura specială.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.