Eliberarea unui nou act de identitate la expirarea acestuia

Titularul actului de identitate sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou document, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate. Această perioadă în care posesorul cărții de identitate poate depune documentația la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliază, nu trebuie să fie însă, mai mică de 15 zile.

Pentru eliberarea documentului, în cazul expirării termenului de valabilitate este nevoie de următoarele acte: cerere, actul de identitate și cartea de alegător, certificatul de naștere, cel de căsătorie sau după caz horărârea de divorț definitivă și irevocabilă și, în funcție de situație, certificatul de deces al soțului sau soției, certificatele de naștere ale copiilor  mai mici de 14 ani și documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu sau a celei de reședință, toate în original și copie. De asemenea, va fi prezentată și chitanța ce reprezintă contravaloarea cărții de identitate.

Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui document este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.