Depunerea jurământului militar la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Studenţii Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” şi elevii Şcolii de Maiştri Militari a Forţelor Navale”Amiral Ion Murgescu” depun jurământul militar mâine dimineaţă. Reprezentanţii Academiei spun că viitorii ofiţeri şi maiştri militari vor rosti legământul faţă de ţară în prezenţa reprezentanților conducerii Forțelor Navale, a comandanților de mari unități și unități, dar și a părinților, rudelor și prietenilor. Ceremonia se va desfăşura la sediul Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” începând cu ora 10.00.