Celebrarea căsătoriei

Pentru a celebra căsătoria, viitorii soţi sunt obligaţi să se prezinte împreună la sediul primăriei, pentru a-şi da consimţământul în mod public, în prezenţa a 2 martori, în faţa ofiţerului de stare civilă.

Martorii atestă faptul că soţii sunt de acord să își unească destinele. Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei persoanele care, din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să confirme mariajul celor doi. Martorii pot fi şi rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare dintre viitorii soţi.