Reguli acte identitate (3)

Pentru eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, minorii trebuie să se prezinte însoțiți de părinți sau tutori la ghișeul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor.

Ei trebuie să prezinte mai multe acte, necesare pentru obținerea documentului. Este vorba despre cererea pentru eliberarea actului de identitate, care poate fi obținută de la ghișeul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor sau poate fi descărcată de pe site-ul instituției: dgep-constanta.ro

De asemenea, nu trebuie să lipsească din dosar certificatul de naștere al minorului, actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, sau hotărârea de divorț și documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, toate în original și fotocopie. Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit, este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate în original şi fotocopie.