Reguli acte identitate (2)

Actul de identitate trebuie schimbat în maximum 15 zile de la mutarea titularului într-un alt domiciliu.

Cei care solicită un nou document trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, actuala carte de identitate, certificatul de naștere și actul prin care se face dovada spațiului în care locuiesc, toate în original și fotocopie. După caz, dosarul trebuie să conțină și certificatul de căsătorie, sentința de divorț definitivă și irevocabilă, inclusiv Convenția între soți cu privire la minori, certificatul de deces al soțului sau al soției, certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, toate în original și fotocopie.

De asemenea, trebuie prezentată chitanța ce reprezintă contravaloarea cărții de identitate, respectiv 7 lei.