Tinerii absolvenţi au termen 60 de zile de la terminarea scolii pentru a fi înregistraţi în evidenţele agențiilor pentru ocuparea forţei de muncă.

Purtătorul de cuvânt al AJOFM Constanţa, Adelina Vlad spune că acestia beneficiază de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă. De asemenea prin inregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă acestia beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare. Dosarul de înregistrare trebuie să cuprindă actul de identitate; actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii; precum şi o adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau ce restricţii medicale are.