Prima şedinţă de Consiliul Local din acest an este programată pentru 31 ianuarie

Consilierii locali se reunesc pe 31 ianuarie în prima şedinţă din acest an. Potrivit convocatorului, pe ordinea de zi sunt 37 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cel privind stabilirea preţului local al energiei termice furnizate populaţiei până pe 30 aprilie şi cel referitor la închirierea a trei locuințe pentru victimele violenței în familie De asemenea, vor mai fi supuse votului proiectul pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții in vederea restaurării Muzeului de Artă Populară Constanţa şi cel pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2018.