Elevii şi studenţii de peste 16 ani, beneficiari ai pensiilor de urmaş trebuie să aducă adeverinţe de şcolarizare pentru a-şi putea lua banii

Beneficiarii de pensii de urmaş, în vârstă de peste 16 ani, sunt obligaţi ca la începutul fiecărui nou an de studiu să depună adeverinţă de şcolarizare Elevii trebuie să prezinte până pe 25 septembrie acest document din care să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2018 – 2019, urmează o formă de învăţământ. Potrivit reprezentanţilor CJPC, întrucât anul universitar începe la 1 octombrie, studenţii care beneficiază de pensie de urmaş trebuie să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii o declaraţie pe propria raspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie, aceştia vor aduce adeverinţa. Cei care nu prezintă aceste documente nu vor mai lua banii în luna octombrie.