Reprezentanții Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța precizează situaţiile în care este posibilă, legal, reţinerea actului de identitate:

• dacă acesta conţine modificări, adăugări sau menţiuni (altele decât cele prevăzute de lege). În acest caz, cartea de identitate poate fi reţinută de către poliţistul care a constatat acest lucru;
• dacă o persoană este reţinută, arestată preventiv sau execută pedeapsa închisorii. În acest caz, actul este păstrat de către administraţia aresturilor ori a penitenciarelor (până la punerea în libertate a titularului);
• dacă o persoană este internată în instituţii de reeducare şi de protecţie socială. În acest caz, actul de identitate este păstrat de către administraţia acestor instituţii pe durata internării titularului.

În orice alte cazuri în afară de acestea trei, actul de identitate NU poate fi reţinut.
Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 97/2005, darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanţie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri şi valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri — de către persoanele neautorizate — este interzisă.

Reţinerea (în alte cazuri decât cele prezentate mai sus), dar şi darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanţie se sancţionează cu amendă cuprinsă între 75 şi 150 de lei.